Pregledna karta »Drytooling« plezališč v Sloveniji

Seznam plezališč Št. smeri
Dol pri Hrastniku37
Knezove skale - Šumberk-
Mlačca8
Ob Savi33
Podljubelj9
Zagorje ob Savi10
Znojile23