OSNOVNA PRAVILA ZA TURNE SMUČARJE NA SLOVENSKIH SMUČIŠČIH

 1. Gibanje s turnimi smučmi na smučiščih je odgovornost posameznika.
 2. Vzpon je dovoljen le ob robu smučišča (7. FIS pravilo).
 3. Upoštevati moramo oznake in obvestila upravljalca smučišča.
 4. V temi in ob slabši vidljivosti moramo imeti odsevna oblačila in svetilko.
 5. Pozorni moramo biti na strme in ledene dele smučišč ter območja slabe vidljivosti, še posebej pri prečkanju smučarskih prog.
 6. Če je razglašena nevarnost snežnih plazov, se ne smemo odpraviti na turno smuko.
 7. Vzpenjamo in spuščamo se lahko le na območjih z dovolj snega. Ne smemo poškodovati rastlinstva in zgornje plasti zemlje.
 8. Ne smemo motiti živali, sploh ponoči, ko so te najbolj občutljive. Psov ni dovoljeno voditi po smučarskih progah.
 9. Upoštevati moramo navodila upravljalca smučišča in tako kot ostali smučarji
 10. Ne uporabljamo sveže steptanih delov smučišč. Če se temu ni možno izogniti, hodimo za robom.
 11. Nikoli ne smemo slediti teptalcu snega, če ga srečamo se umaknemo na rob smučišča in ostanemo dobro vidni. Še posebej moramo biti pozorni na jeklenice, ki jih uporabljajo za teptanje strmejših smučišč.
 12. Držati se moramo označenih prog.
 13. Progo lahko prečkamo le na dovolj preglednih delih smučišča, ob upoštevanju dovolj velike razdalje do drugih smučarjev.
 14. Spoštovati moramo ostale smučarje, saj imajo oni prednost.
 15. Za turne smučarje veljajo poleg teh pravil tudi vsa ostala FIS pravila, ki veljajo na smučiščih.

Pravila pripravila podkomisija za tekmovalno turno smučanje Komisije za gorske športe Planinske zveze Slovenije