Dokumenti

Pravilniki

Navodila so v angleščini!

Ostalo

Na Dolu pri Hrastniku je nastalo novo plezališče za drajtuling. Vili Guček je v treh sektorjih opremil in splezal 37 smeri zahtevnosti od D4 do D8-, stena pa ponuja še nadaljnji razvoj plezališča. Smeri so dolge do 20 m in varno opremljene, primerne tudi za začetnike.
V tem vodničku vam predstavljam plezališča za drajtuling v Zasavju. Drajtuling (ang. drytooling) je vse popularnejša plezalna zvrst, ki izvira iz lednega oz. kombiniranega plezanja. Zahtevni zimski vzponi v alpskih stenah pogosto vključujejo tudi plezanje z orodji v kopni steni. Plezališča, predstavljena v tem vodničku, vam ponujajo trening tovrstnega plezanja, ki ga številni (športni) plezalci prakticirajo tudi kot samostojno obliko »zimskega športnega plezanja v rokavicah«.
Tehnika in programi za trening. Navodila so v angleščini!