Podaljšan razpis za delo v kočah pod Krnom

Planinsko društvo Nova Gorica išče zanesljive, odgovorne, prijazne in dinamične osebe, ki so pripravljene na delo v planinskem okolju. Delo se bo izvajalo v vseh njihovih krnskih kočah.
Novogoriško planinsko društvo razpisuje prosta delovna mesta v svojih kočah za poletno delo. To bo trajalo predvidoma od junija do konca septembraPodrobnosti spodaj ...


  Planinski dom pri Krnskih jezerih

Razpisana so naslednja delovna mesta:

 • oskrbnik,
 • kuhar,
 • pomočnik oskrbnik,
 • pomožno osebje.
  Gomiščkovo zavetišče na Krnu

Razpisani sta naslednji delovni mesti:

 • oskrbnik in
 • kuhar.  Dom dr. Klementa Juga v Lepeni

Razpisana so naslednja delovna mesta:

 • oskrbnik,
 • kuhar,
 • delavec za pomožna dela (julij, avgust)


V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.


Od kandidatov pričakujejo:

 • izkušnje pri delu in oskrbi planinske koče ali izkušnje v gostinstvu
 • prilagodljivost, poštenost, osebna urejenost in sposobnost dela v skupini
 • prijazen odnos do obiskovalcev
 • poznavanje pravilnika o higieni živil HACCP
 • znanje vsaj enega tujega jezika (pogovorno)
 • sposobnost ustreznega upravljanja z zalogami, denarnimi sredstvi in poznavanje dela z blagajno
 • vodenje ustreznih evidenc
 • kuharsko znanje, delovne izkušnje v kuhinji
 • poznavanje okoliških poti in gora
 • sodelovanje z vodstvom društva
Vloge s potrebnimi osebnimi podatki, opisom delovnih izkušenj in navedbo planinske postojanke, dela in njegovega trajanja pošljite na naslov Planinsko društvo Nova Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica ali na elektronski naslov planinskod.novagorica@siol.net. in sicer najkasneje do 29. februarja 2020 (podaljšan rok prijav).


Dodatne informacije
 na telefonski številki (05) 302 30 30 v času uradnih ur (ob torkih in četrtkih med 15. in 18. uro) ali na elektronskem naslovu  planinskod.novagorica@siol.net.


 Razpis


------------------------------------------------
Več prostih delovnih mest za delo v planinskih kočah