PRESTAVLJENO: Zbor načelnikov Komisije za gorske športe PZS

Komisija za gorske športe PZS sklicuje zbor načelnikov, ki bo v četrtek, 19. marca 2020, ob 17.30 v sejni sobi PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana.

Zaradi trenutne zdravstvene situacije v državi je zbor PRESTAVLJEN za nedoločen čas!

Predlagan dnevni red:
  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije.
  2. Akcijsko in finančno poročilo za preteklo leto.
  3. Načrt aktivnosti in finančni načrt za tekoče leto.
  4. Razno.


Prosim, da se zbora zanesljivo udeležite oz. pisno pooblastite predstavnika iz vašega odseka ali kluba.

 

Robert Pritržnik,