Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19

Od 7. 5. 2020 velja Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19, ki ga je vlada sprejela 6. 5. 2020.
 Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19

Teoretično je to zelena luč za treninge v športnih panogah planinstvo (športno plezanje, alpinizem, tekmovalno turno smučanje in tekmovalno ledno plezanje) za registrirane športnike na prostem in na ali v športnih objektih, ki niso sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov. Alpinistični kolektivi lahko začnejo delo/treninge v alpinističnih šolah, če so vanje vključeni registrirani športniki, kot je navedeno v nadaljevanju besedila.

POUDARKI IZ ODLOKA

VELJAVNOST
 • Od 7. 5. 2020.
 • Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni.

KOMU JE DOVOLJENA VADBA
 • Vadba je dovoljena vsem registriranim športnikom po Zakonu o športu.
 • Pri vadbi so poleg športnikov lahko prisotni strokovni delavci v športu, ki so nujni za izvedbo procesa športne vadbe (trenerji ...) ali tisti, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo (fizioterapevti ...).

KJE SE LAHKO IZVAJA VADBA

 • Vadba se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov.

KAKO SE LAHKO IZVAJA VADBA

 • Za vse udeležence vadbe je obvezno ohranjanje razdalje do drugih oseb najmanj 2 metrov. Telesni stik med športniki je dovoljen le pri tistih individualnih športnih panogah, kjer pravila športne panoge zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo (npr. plesni par, judo), izključno v delu tehničnega dela procesa športne vadbe, vsakič z istim partnerjem. Telesni stik več športnikov hkrati ni dovoljen.

TEKMOVANJA

 • Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu.
 • Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so prisotne le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
 • Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

 

POMEMBNO: Priporočila se nanašajo le na registrirane športnike* po Zakonu o športu, ki so vpisani v razvid registriranih športnikov .
Imenski seznam je objavljen na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije www.olympic.si, ki ga Planinska zveza Slovenije odda glede na razpis o registraciji.


32. člen Zakona o športu (športnik)
(1) Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ, ali ZŠIS-POK, in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.


Planinska zveza Slovenije ima štiri uradno registrirane športne panoge:

 • Planinstvo-športno plezanje,
 • planinstvo-alpinizem**,
 • planinstvo-tekmovalno turno smučanje in
 • planinstvo-tekmovalno ledno plezanje.


PRIPOROČILA ZA TRENING REGISTRIRANIH ŠPORTNIH PLEZALCEV NA UMETNIH PLEZALNIH STENAH/BOULDER STENAH V DVORANAH OZ. PLEZALNIH CENTRIH IN NA PROSTEM

 • Skupaj lahko trenirajo le športniki, ki ne kažejo znakov okužbe s COVID-19.
 • Potrebno je poskrbeti za vzdrževanje minimalne priporočene medsebojen razdalje dveh (2) metrov.
 • Pred vstopom v dvorano, pred začetkom in po koncu treninga, si je potrebno obvezno umiti ali razkužiti roke.
 • Oprimki se posebej ne razkužujejo. Pred plezanjem si je potrebno vsakič razkužiti roke z razkužilom.
 • Med treningom svetujemo uporabo tekočega magnezija na alkoholni bazi.
 • Uporaba tušev in garderob ni dovoljena, športniki naj na trening pridejo ustrezno oblečeni. Priporoča se minimalna uporaba sanitarij, v vsakem primeru posamično.
 • Športniki si ne smejo deliti ničesar, vsak mora imeti svojo pijačo, magnezij vrečko, varovalo in druge pripomočke. S sabo naj prinesejo le opremo, ki jo nujno potrebujejo za trening.
 • Športniki naj se v dvorani zadržujejo samo med treningom, po koncu morajo dvorano takoj zapustiti.
 • V primeru, da so v dvorani blazine, ki se uporabljajo med treningom, jih je treba razkužiti na tri (3) ure in po koncu treninga. Priporočamo razkužilo Ecocid S, ki se dobi v vseh lekarnah.
 • Dvorano je treba na dve uri prezračiti s pomočjo prepiha.
 • Potrebno je poskrbeti za razkuževanje občutljivih površin kot so stikala, kljuke, ograje ... vsaj trikrat dnevno (zjutraj, opoldne in popoldne).


TRENINGI REGISTRIRANIH ŠPORTNIKOV V ALPINISTIČNIH ŠOLAH (TRENING NA PROSTEM)

 • Skupaj lahko trenirajo le športniki, ki ne kažejo znakov okužbe s COVID-19.
 • Potrebno je poskrbeti za vzdrževanje minimalne priporočene medsebojen razdalje dveh (2) metrov.
 • Pred začetkom in po koncu treninga si je potrebno obvezno umiti ali razkužiti roke.
 • Pred plezanjem si je potrebno obvezno umiti ali razkužiti roke.
 • Med treningom svetujemo uporabo tekočega magnezija na alkoholni bazi.
 • Športniki si ne smejo deliti ničesar, vsak mora imeti svojo pijačo, magnezij vrečko, varovalo in druge pripomočke. S sabo naj prinesejo le opremo, ki jo nujno potrebujejo za trening.

SKRB ZA PLEZALNO OPREMO

Čiščenje plezalne opreme s kemičnimi sredstvi se odsvetuje, saj le ta lahko poškodujejo plastične in tekstilne dele, razgrajujejo pa tudi vlakna in spreminjajo sestavo spojin v materialu. S tem oprema spremeni lastnosti in lahko v ključnih trenutkih popusti.

Podjetje PETZL, ki poleg proizvodnje plezalne opreme, v svojih laboratorijih in centrih testira vso opremo, svetuje:

 • 72-urno karanteno opreme oz.
 • ročno čiščenje opreme s toplo vodo, ki ima temperaturo največ 65° in tekočim milom, ki ima pH območje med 5,5 in 8,5.
 • Sušenje opreme naj poteka kot je navedeno v priloženem tehničnem navodilu.

Ta ukrep bo zmanjšal tveganje za okužbo, ni pa 100 %. S tem razlogom uporabljajte izključno svojo opremo in si je ne izposojajte.POUDARKI PRIPOROČIL PRIPOROČILA ZA REGISTRIRANE ŠPORTNIKE IN STROKOVNE DELAVCE V ŠPORTU ZA IZVAJANJE ORGANIZIRANE VADBE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Priporočila najdete na tej spletni povezavi, svetujemo, da si jih preberete. V nadaljevanju pa nekaj najpomembnejših poudarkov.

Splošna priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2
Pri preprečevanju okužb z novim koronavirusom, SARS-CoV-2, je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati splošna priporočila:

 • Ključnega pomena je umivanje rok z milom in vodo, v primeru, da v bližini ni umivalnika za roke, le-te razkužimo. V ta namen uporabimo namensko razkužilo za roke s 60 do 80 % etanola.
 • Skrbno si umivamo roke z milom in vodo, še posebej po kihanju, kašljanju, brisanju nosu, ali uporabimo razkužilo za roke.
 • Upoštevamo higieno kašlja. Preden zakašljamo ali kihnemo, si usta in nos pokrijemo z robcem ali z zgornjim delom rokava. Robec nato odvržemo v koš za odpadke in obvezno umijemo, ali razkužimo roke.
 • Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, še posebej, če kažejo znake bolezni COVID-19.
 • V primeru, da začutimo začetne znake okužbe dihal (npr. izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura), si takoj nadenemo masko in obvestimo nadrejenega.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal in epidemije COVID-19 se z omejitvami vstopov izogibamo prevelikemu številu ljudi v zaprtih prostorih.

Splošna priporočila naj bodo smiselno izobešena na vhodu in na več vidnih mestih v objektu.

Posebna priporočila za izvajanje organizirane vadbe med epidemijo COVID-19
Registriranim športnikom in strokovnim delavcem v športu za izvajanje organizirane vadbe se svetuje, da upoštevajo priporočila, ki sicer veljajo za zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni:
 • ne hodijo na vadbe, če imajo znake akutne okužbe dihal (npr. izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah ...);
 • ne hodijo na vadbe, če živijo z osebo s potrjeno boleznijo COVID-19, ali jim je bila zaradi tesnega stika z bolnikom s COVID-19 (doma ali druge) odrejena karantena;
 • skrbijo za ustrezno in redno higieno rok ter higieno kašlja;
 • se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal.Priporočila za registrirane športnike in strokovni delavci v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19 naj se smiselno uporablja v vseh športnih panogah.

 

Pripravil Matjaž Šerkezi,
strokovni sodelavec PZS

* Seznam športnikov posredujejo društva in klubi, ki imajo registrirane klube in/ali odseke glede na športno panogo in Planinski zvezi Slovenije posredujejo vse potrebne osebne podatke, ki so zahtevani ob razpisu registracije.
** Športna panoga planinstvo-alpinizem je posebnost, saj nima tekmovalnega športa. Kljub temu je uradno potrjena v sistemu kategorizacije in registracije OKS. V evidenco registriranih športnikov so vpisani vsi pri Komisiji za alpinizem registrirani športniki. Seznam se oddaja enkrat letno in mora vsebovati vse zahtevane podatke, ki so objavljeni ob razpisu registracije alpinističnih odsekov oz. klubov.