Zbor načelnikov Komisije za gorske športe

Komisija za gorske športe sklicuje Zbor načelnikov, ki bo v četrtek, 18. junija 2020, ob 17.30 v sejni sobi PZS (Ob železnici 30a, Ljubljana).
Dnevni red:
  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije
  2. Akcijsko in finančno poročilo za preteklo leto
  3. Načrt aktivnosti in finančni načrt za tekoče leto
  4. Razno

Prosim, da se zbora zanesljivo udeležite oz. pisno pooblastite predstavnika iz vašega odseka ali kluba.

 

Robert Pritržnik,