Na 16. seji UO PZS potrjeni datumi glavnih dogodkov PZS v 2022

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije (UO PZS) se je na 16. seji v mandatnem obdobju 2018–2022 sestal 30. septembra 2021 prek zooma. Med drugim se je posvetil aktualni članarini PZS, glavnim dogodkom PZS v prihodnjem letu, finančnemu poslovanju in športnoplezalnim izzivom.
Na 16. seji UO PZS potrjeni datumi glavnih dogodkov PZS v letu 2022
Prisotnih je bilo 19 od 23 članov upravnega odbora, kar je 82,6-odstotna udeležba. Uvodoma je bil potrjen zapisnik 15. seje UO in bile podane aktivnosti v obdobju od pretekle seje UO PZS. Predstavljena je bila tudi statistika članarine PZS za obdobje do 15. septembra 2021 in člani UO so predebatirali dejavnike, ki so vplivali na manjši upad članstva.

Upravni odbor je določil datume glavnih dogodkov PZS v letu 2022: skupščina PZS 23. aprila 2022, dan slovenskih planincev 11. junija 2022 in podelitev najvišjih priznanj 3. decembra 2022 ter pooblastil predsedstvo PZS, da v primeru omejitev, ki ne omogočajo ali bistveno otežujejo izvedbo, določi nadomestne datume. V prihodnjih dneh bo objavljen razpis planinskim društvom za soorganizacijo dogodkov.

Predstavljeno je bilo finančno poslovanje PZS v prvih osmih mesecih leta, od januarja do avgusta 2021. UO PZS je podal soglasje, da PD Atomske toplice Podčetrtek odpre in je skrbnik odsekov planinske poti postaja Podčetrtek-Sv. Lovrenc, Palčnik-Podčetrtek in Vebrovo-Svinjski graben in se nove odseke planinske poti vnese v evidenco planinskih poti PZS.

Upravni odbor PZS se je seznanil s prizadevanji glede ohranitve tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji v naslednjih letih in predvidenim razvojem večje športnoplezalne infrastrukture v Sloveniji.

Pod točko razno je bilo podano poročilo o delovanju Komisije za gorske športe PZS, med drugim da je ledno plezanje nekoliko v zatonu, turno smučanje pa postaja olimpijski šport. Prvič bo predstavljeno na OI Milano 2026, zato načrtujejo dejavnosti za promocijo tega športa in boljše pogoje za trening tekmovalcev. Predstavljeni so bili projekt Sevnica miga z lisičko (MDO Zasavje), srečanje Evrorando 2021-2022 in sodelovanje Zavoda za gozdove Slovenije in PZS. Podane so bile informacije o posodobljenih oznakah na Slovenski planinski poti in izpeljan razmislek o izvedbi tekmovanja Mladina in gore.

Naslednja redna seja UO PZS bo predvidoma 18. novembra 2021.

Manca Ogrin