Zbor in volitve komisije za športno plezanje 2023 | sklic

Zbor KGŠ bo, skupaj z rednimi volitvami, potekal v četrtek, 8. junija v prostorih PZS v Ljubljani.
ZBOR NAČELNIKOV KGŠ in VOLITVE ORGANOV
četrtek, 8. junij 2023, ob 18. uri v sejni sobi PZS (Ob železnici 30 a, Ljubljana)

Predlagan dnevni red:
  • Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije,
  • Sprejem predlaganega dnevnega reda,
  • Poročilo o delu v letu 2022
  • Finančno poročilo za leto 2022
  • Razrešitev dosedanjega načelnika KGŠ in IO KGŠ ter volitve novega načelnika KGŠ in IO KGŠ
  • Plan dela za 2023
  • Finančni plan za 2023
  • Razno.

Prosimo, za zanesljivo udeležbo oz. pisno pooblastilo predstavnika vašega odseka ali kluba.Razpis za zbiranje kandidatur za načelnika in člane KGŠ PZS

Kandidate za načelnika in člane Komisije za gorske športe predlagajo društva, ki so člani PZS. Kandidature je potrebno vložiti na obrazcu, ki je priloga
tega razpisa in sicer najkasneje do 8. maja 2023. Sestavni del tega obrazca je izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo in da izpolnjuje predpisane pogoje.

Pogoji za kandidaturo so objavljeni v rapisu (glej priloge).

Priloge:
 Razpis kandidacijskega postopka
 Predlog kandidata za načelnika
 Predlog kandidata za člana KGŠ