Minister Han s predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez o vlaganjih v šport

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je v začetku tedna srečal s predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez, Olimpijskega komiteja Slovenije in Zveze za šport invalidov Slovenije. Srečanja sta se udeležila tudi predsednik PZS Jože Rovan in generalni sekretar PZS Damjan Omerzu.
Sogovorniki so se pogovarjali o vlaganjih v šport. Predstavniki športnih organizacij so pozdravili vzpostavljen dialog ter načrte ministrstva in prve korake na področju razvoja športa v Sloveniji.

Minister Matjaž Han je na srečanju izpostavil, da moramo vsem mladim in drugim, ki se želijo ukvarjati s športom, omogočiti enake možnosti športnega udejstvovanja ne glede na njihov socialni status. »Medalje, s katerimi se radi pohvalimo, so poleg dela športnic in športnikov samih, tudi zasluge številnih prostovoljcev in predvsem staršev, ki so še vedno eden glavnih financerjev slovenskega športa. To moramo spremeniti. Športnih talentov in razvoja športa ne moremo prepuščati samo zmožnostim staršev in iniciativi prostovoljcev. V šport moramo zato aktivno vlagati, samo tako lahko tudi v prihodnje pričakujemo tako dobre rezultate, kot jih šport dosega sedaj,« je dejal minister.

Minister je izpostavil pomen tesnega medsebojnega sodelovanja s športnimi panogami: »Moja vrata so športnikom in njihovim organizacijam vedno odprta. Šport smo začeli podpirati bolj izdatno in s tem tempom bomo nadaljevali.« Ministrstvo je zato že v letošnjem Letnem programu športa 2023 zagotovilo več sredstev za financiranje, in sicer za trenerje (+ 20 odstotkov), za priprave in nastope državnih reprezentanc otrok in mladine in državnih članskih reprezentanc (+ 15 odstotkov), za delovanje športnih organizacij (+ 25 odstotkov), za spremljanje pripravljenosti športnikov (+ 66 odstotkov) in za razvoj diagnostike v športu (štirikratno povečanje sredstev).

Ministrstvo namerava vzpostaviti stabilen in sistemski vir financiranja za razvoj slovenskega športa in programe, razvoj športne infrastrukture ter za organizacijo mednarodnih športnih prireditev v Sloveniji.

Državni sekretar Dejan Židan, ki na ministrstvu pokriva področje športa, je med drugim izpostavil tudi tri dodatne projekte, in sicer šport za invalide, ki ga namerava ministrstvo podpreti v okviru Ekonomsko socialnega sklada, uvajanje digitalizacije v športu ter šport za vse generacije, katerega cilj bo povečanje deleža Slovenk in Slovencev, ki se bodo v prihodnje ukvarjali vsaj z eno od športnih aktivnosti.

Minister Han je skupaj s sodelavci predstavil tudi ključne načrte glede podpore športni infrastrukturi v Sloveniji. Vlada RS je namreč 4. maja 2023 potrdila Letni načrt za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo za leto 2023, ki je prvi tovrsten načrt, pripravljen na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027. Ta predvideva v petih letih za športno infrastrukturo nameniti 150 milijonov evrov. Letošnjih 11 milijonov evrov predstavlja prvi paket investicij, drugi finančno večji paketi bodo sledili v prihodnjih letih.

Za letos bo javni razpis objavljen predvidoma v začetku junija, in sicer za investicije za športne objekte in v zunanje površine za šport in rekreacijo. Upravičenci do finančne podpore bodo občine, in sicer za objekte oziroma površine, ki so v občinski lasti, ministrstvo pa pričakuje, da bi lahko podprlo do 100 projektov.

Državni sekretar Židan je za prihodnja leta napovedal, da bo sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo usmerjeno na dve področji, in sicer v i) strateške športne objekte in ii) druge športne investicije na regionalno-lokalni ravni. Po besedah Židana bo ministrstvo do konca leta skupaj z občinami in športnimi organizacijami pripravilo pregled športne infrastrukture po Sloveniji. Obenem pa bo skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije določilo metodologijo in izbor strateških investicij. Poleg tega pa je državni sekretar izpostavil tudi pomen trajnostnega upravljanja podprtih investicij, kar pomeni, da bo država pričakovala, da upravljalci podprtih športnih infrastrukturnih projektov zagotovijo dolgoročen razvoj in uporabo športnih objektov.

Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je pozdravil okrepljen dialog med športnimi panogami in deležniki ter novim matičnim ministrstvom kot tudi prve sprejete odločitve v korist športa. Predstavnikom športnih panog predstavil ključne prioritete dela OKS v času njegovega mandata, med cilji je navedel povečanje sredstev za šport, razvoj športnih organizacij, krepitev promocije gibanja in zdravega načina življenja, večjo vključenost športa v gospodarstvu in politiki, promocijo Slovenije kot mednarodne športne velesile in izboljšanje pogojev in vključevanja športnikov in trenerjev.