Vabilo in gradivo Komisije za gorske športe Planinske zveze Slovenije na zbor načelnikov 2024

KOMISIJA ZA GORSKE ŠPORTE SKLICUJE ZBOR NAČELNIKOV, ki bo v torek, 14. maja 2024, ob 17. uri na sedežu Planinske zveze Slovenije (Ob Železnici 30a, 1000 Ljubljana, sejna soba Triglav)

Dnevni red:
OPOMBA: Gradivo bo dodano do konca tedna.

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije,
2. sprejem predlaganega dnevnega reda,
3. pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov,
4.  poročilo o delu v letu 2023,
5.  finančno poročilo za leto 2023,
6. plan dela za  2024 in  2025,
7.  finančni plan za 2024,
8. razno.

Udeležba na zboru je obvezna za vse načelnike registriranih odsekov in klubov za leto 2024. Podatke najdete na spletni strani Planinske zveze Slovenije. V primeru, da se kot načelnik zbora ne morete udeležiti, za to pooblastite namestnika oz. člana odseka, kluba. Udeležba na zboru je pogoj za morebitno nadaljnje sofinanciranje dejavnosti odseka iz sredstev javnega razpisa za šport.

 

Robert Pritržnik, načelnik KGŠ PZS

VABLJENI

  • načelniki (namestniki) odsekov oz. klubov
  • člani KGŠ
  • Jože Rovan, predsednik PZS
  • Damjan Omerzu, generalni sekretar